เกิน

ดู

2

OWON SmartLife ตั้งเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อขับเคลื่อนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อบอุ่น และชาญฉลาดขึ้น” ปรับปรุงมาตรฐานชีวิต และท้ายที่สุดก็นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

“ความจริงใจ ความสำเร็จ และการแบ่งปัน” คือค่านิยมหลักที่ OWON แบ่งปันกับพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกของเรา สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างจริงใจ มุ่งมั่นร่วมกันเพื่อความสำเร็จแบบ win-win และแบ่งปันอนาคตที่สดใส

WhatsApp แชทออนไลน์ !