2. เกตเวย์ OWON ไปยังระบบคลาวด์ของบุคคลที่สาม

เกตเวย์ไปยัง Cloud CPI:

อธิบาย Communication Protocol Interface ระหว่างฮาร์ดแวร์ของ OWON และ Cloud Server

WhatsApp แชทออนไลน์ !