• ZigBee Gateway (ZigBee/Wi-Fi) SEG-X3

    เกตเวย์ ZigBee (ZigBee / Wi-Fi) SEG-X3

    ▶คุณสมบัติหลัก: •สอดคล้องกับ ZigBee HA1.2 •มาตรฐาน ZigBee SEP 1.1 •การทำงานร่วมกันของสมาร์ทมิเตอร์ (SE) •ผู้ประสานงาน ZigBee ของเครือข่ายพื้นที่บ้าน• CPU ทรงพลังสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อน• M ...
  • ZigBee Gateway (ZigBee/Ethernet) SEG-X1-Z

    เกตเวย์ ZigBee (ZigBee / Ethernet) SEG-X1-Z

    ▶คุณสมบัติหลัก: •สอดคล้องกับ ZigBee HA1.2 •ผู้ประสานงาน ZigBee ของเครือข่ายในบ้าน• CPU ทรงพลังสำหรับการคำนวณที่ซับซ้อน•ความจุขนาดใหญ่สำหรับข้อมูลในอดีต•เซิร์ฟเวอร์อินเ ...

การแชทออนไลน์ของ WhatsApp!