Private Cloud Deployment

การปรับใช้คลาวด์ส่วนตัว:

●ปรับใช้โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ OWON บนพื้นที่คลาวด์ส่วนตัวของลูกค้า

●มอบแพลตฟอร์มการจัดการส่วนหลังให้กับลูกค้า

●โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และการปรับปรุงและบำรุงรักษาแอพ


การแชทออนไลน์ของ WhatsApp!