การปรับใช้คลาวด์ส่วนตัว

การปรับใช้คลาวด์ส่วนตัว:

● ปรับใช้โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ OWON บนพื้นที่คลาวด์ส่วนตัวของลูกค้า

● ส่งมอบแพลตฟอร์มการจัดการส่วนหลังให้กับลูกค้า

● โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์คลาวด์และการอัปเดตและการบำรุงรักษาแอป

WhatsApp แชทออนไลน์ !