การปรับแต่งอุปกรณ์ IoT

การปรับแต่งอุปกรณ์ IoT รวมถึง:

● การรีแบรนด์แบบซิลค์สกรีนอย่างง่าย

● การปรับแต่งเพิ่มเติมที่เฟิร์มแวร์

● ฮาร์ดแวร์

● การออกแบบอุตสาหกรรมใหม่ล่าสุด

WhatsApp แชทออนไลน์ !