Owon ที่ DISTRIBUTECH International

DISTRIBUTECH International เป็นงานส่งและจัดจำหน่ายประจำปีชั้นนำที่เน้นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผ่านระบบส่งและจำหน่ายไปยังเครื่องวัดและภายในบ้าน ข้อมูลการประชุมและนิทรรศการที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติและการควบคุมการส่งกระแสไฟฟ้าประสิทธิภาพการใช้พลังงานการตอบสนองความต้องการการรวมพลังงานหมุนเวียนการวัดขั้นสูงการทำงานของระบบ T&D และความน่าเชื่อถือเทคโนโลยีการสื่อสาร

DistribuTech


เวลาโพสต์: Mar-31-2020

การแชทออนไลน์ของ WhatsApp!